Artoutlet. Sztuka Współczesna (wyniki)
2 lipca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 2 200 zł
Numer obiektu na aukcji
33

Cena wylicytowana: 2 200 zł

olej, akryl/płótno, 125 x 125 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'E. Gerlach 76'
nalepka BWA Katowice na odwrociu oraz dane adresowe
ID: 82518
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.