Artoutlet. Sztuka Współczesna (wyniki)
2 lipca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 18 000 zł
Numer obiektu na aukcji
40

Cena wylicytowana: 18 000 zł

olej/płótno, 76 x 91,5 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'J. SOBEL | 62'
ID: 83413
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • zakup bezpośrednio od artystki
  • kolekcja prywatna, Stany Zjednoczone
  • kolekcja prywatna, Warszawa
Wystawiany
  • Artyści emigracji - JUDYTA SOBEL, Desa Modern, 26.09 - 24.10 2008, poz. 25