Artoutlet. Sztuka Współczesna (wyniki)
2 lipca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 9 000 zł
Numer obiektu na aukcji
38

Cena wylicytowana: 9 000 zł

olej/płótno, 100,5 x 130 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'SROKA | 1989'
sygnowany i opisany na odwrociu: 'NOS | JACEK | SROKA' oraz dane adresowe
na odwrociu nalepka wystawowa z BWA Busko-Zdrój z 1990
ID: 82536
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Wystawiany
  • Jacek Sroka, solo exhibition, Art Gallery "Zielona", Busko Zdrój, December1990