Artoutlet. Sztuka Współczesna (wyniki)
2 lipca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 000 zł
Numer obiektu na aukcji
44

Cena wylicytowana: 1 000 zł

olej/płótno, 54 x 65,5 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'Z. HYŻY 72 r.'
na odwrociu naklejka z opisem pracy: 'Zygmunt Hyży | - 1972 (?) | art. – malarz | professor Wyższej | Szkoły Sztuk | Plastycznych w Łodzi | "KRAJOBRAZ | Z RZECZKĄ" | OLEJ, 54 x 65 | 1972'
ID: 59094
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.