Artoutlet. Sztuka Współczesna (wyniki)
2 lipca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 38 000 zł
Numer obiektu na aukcji
19

Cena wylicytowana: 38 000 zł

olej, relief/deska, 30,5 x 36,3 cm
sygnowany i datowany p.d.: '1994 | E. Rosenstein'
ID: 81873
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Polska
  • Agra-art, 2018
  • kolekcja prywatna, Polska