Artoutlet. Sztuka Współczesna (wyniki)
2 lipca 2020 godz. 19:00

Jarosław Kawiorski (ur. 1955, Nowy Sącz)
Dwie kobiety na brązowym tle, 1994
Cena wylicytowana: 3 000 zł
Numer obiektu na aukcji
34
Jarosław Kawiorski (ur. 1955, Nowy Sącz)
Dwie kobiety na brązowym tle, 1994

Cena wylicytowana: 3 000 zł

olej/płótno, 150 x 111 cm
ID: 82528
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.