Artoutlet. Sztuka Współczesna (wyniki)
2 lipca 2020 godz. 19:00

Jarosław Modzelewski (ur. 1955, Warszawa)
"Pomoc w wyborze lektury", z cyklu "Caritas", 1998
Cena wylicytowana: 6 000 zł
Numer obiektu na aukcji
27
Jarosław Modzelewski (ur. 1955, Warszawa)
"Pomoc w wyborze lektury", z cyklu "Caritas", 1998

Cena wylicytowana: 6 000 zł

tempera jajowa/tektura, 49 x 69 cm (w świetle oprawy)
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Jarosław Modzelewski 1998 | "caritas - pomoc w wyborze lektury" temp ż.'
ID: 86288
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
  • Jarosław Modzelewski, Obrazy w tekturach, katalog wystawy indywidualnej, Galeria Krytyków "Pokaz", Warszawa, październik 1998
  • Jarosław Modzelewski, Marek Sobczyk. Obrazy namalowane osobno, katalog wystawy, Galeria u Jezuitów, Galeria R, 1999
  • I. Wiszniewska, Artyści u spowiedzi, "Wprost", 2001, il. s. 112 (il.)
  • Jarosław Modzelewski. Obrazy 1977-2006, Galeria Zderzak, Kraków 2006, poz. kat. 290.5, s. 196 (il.)
Wystawiany
  • "Okolice pracowni na peryferiach", Galeria Zderzak, Kraków 1997
  • "Obrazy na tekturach", Galeria Krytyków "Pokaz", Warszawa 1998