Artoutlet. Sztuka Współczesna (wyniki)
2 lipca 2020 godz. 19:00

Teresa Tyszkiewicz (ur. 1953, Ciechanów)
"Bonne Année 1996!", 1995-1996
Cena wylicytowana: 1 900 zł
Numer obiektu na aukcji
6
Teresa Tyszkiewicz (ur. 1953, Ciechanów)
"Bonne Année 1996!", 1995-1996

Cena wylicytowana: 1 900 zł

asamblaż, szpilki/papier, 31,5 x 24 cm (arkusz)
sygnowany, datowany i opisany u dołu: 'TERESA TYSZKIEWICZ 1996 | PARIS'
ID: 47930
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • dar bezpośrednio od artystki
  • kolekcja Andy Rottenberg, Warszawa
  • Kolekcja Andy Rottenberg. Aukcja Sztuki Współczesnej, Desa Unicum, Warszawa, 2017
  • kolekcja prywatna, Polska