Artoutlet. Sztuka Współczesna (wyniki)
2 lipca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 7 000 zł
Numer obiektu na aukcji
37

Cena wylicytowana: 7 000 zł

olej/płótno, 100 x 84,5 cm
sygnowany i datowany p.g.: 'SROKA 1994'
datowany i opisany na odwrociu: '1032/1994' oraz dane adresowe
ID: 82573
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.