Artoutlet. Sztuka Współczesna (wyniki)
2 lipca 2020 godz. 19:00

Ryszard Winiarski (1936 Lwów - 2006 Warszawa)
"Order Vertical Game 4 x 4", 1981
Cena wylicytowana: 24 000 zł
Numer obiektu na aukcji
3
Ryszard Winiarski (1936 Lwów - 2006 Warszawa)
"Order Vertical Game 4 x 4", 1981

Cena wylicytowana: 24 000 zł

akryl/deska, 68 x 4 x 2,3 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'order | vertical | game | 4 x 4 | winiarski 81'
ID: 86326
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja instytucjonalna, Polska
Opinie
  • autentyczność potwierdzona przez rodzinę artysty