Art Outlet. Sztuka Współczesna (wyniki)
20 października 2020 godz. 19:00

Andrzej Cisowski (ur. 1962, Białystok)
"Z siekierą na słońce", 1991
Cena wylicytowana: 4 200 zł
Numer obiektu na aukcji
58
Andrzej Cisowski (ur. 1962, Białystok)
"Z siekierą na słońce", 1991

Cena wylicytowana: 4 200 zł

olej/płótno, 170 x 110 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: '21/91 A. CISOWSKI | 170 x 110 | "Z SIEKIERĄ NA SŁOŃCE"
ID: 87197
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.