Art Outlet. Sztuka Współczesna (wyniki)
20 października 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 4 200 zł
Numer obiektu na aukcji
37

Cena wylicytowana: 4 200 zł

olej/płótno, 46 x 38 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'SZYMON URBAŃSKI | "CZERWONA KURWA" 88'
ID: 89989
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.