Art Outlet. Sztuka Współczesna (wyniki)
20 października 2020 godz. 19:00

Erna Rosenstein (1913 Lwów - 2004 Warszawa)
"Światło nie ma granic", 1989
Cena wylicytowana: 50 000 zł
Numer obiektu na aukcji
29
Erna Rosenstein (1913 Lwów - 2004 Warszawa)
"Światło nie ma granic", 1989

Cena wylicytowana: 50 000 zł

olej/deska, 27 x 26 cm
sygnowany l.d.: 'E. Rosenstein' oraz datowany p.d.: '1989'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: '21 x 18 | "ŚWIATŁO NIE MA GRANIC" | E. Rosenstein | 1989'
ID: 87296
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.