Art Outlet. Sztuka Współczesna (wyniki)
20 października 2020 godz. 19:00

Estymacja: 15 000 - 25 000 zł
Numer obiektu na aukcji
26

Estymacja: 15 000 - 25 000 zł

olej/płótno, 180 x 120 cm
sygnowany i datowany p.g.: 'czapla '81 | '92'
opisany na odwrociu: 'marian czapla | OLEJ NA PŁÓTNIE | "WYROK" - 1987-1992 | Z CYKLU "ECCE HOMO" | 180 x 120 CM'
na odwrociu papierowa naklejka wywozowa, naklejka z numerem: '133' oraz naklejka z wystawy Mariana Czapli w Muzeum Narodowym w Kielcach z 2002 roku z numerem 137
ID: 36190
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Wystawiany
  • Marian Czapla. W 30-lecie pracy twórczej, Muzeum Narodowe w Kielcach, 23.05.-12.08.2002