Art Outlet. Sztuka Współczesna (wyniki)
20 października 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 4 500 zł
Numer obiektu na aukcji
57

Cena wylicytowana: 4 500 zł

olej, akryl/płótno, 120 x 85 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'E Gerlach 1999'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'AUTOR: | EUGENIUSZ GERLACH | "WIOLONCZELISTKA I" | OLEJ-AKRYL NA PŁÓTNIE | 118 x 85'
ID: 82519
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.