Art Outlet. Sztuka Współczesna (wyniki)
20 października 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 4 500 zł
Numer obiektu na aukcji
20

Cena wylicytowana: 4 500 zł

akryl/płótno, 41 x 27 cm (w świetle oprawy)
sygnowany i datowany p.g.: 'F. Maśluszczak 1987'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Franciszek | Maśluszczak | 1987 acryl | 41 x 27 cm | SPÓJRZMY'
ID: 88840
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.