Art Outlet. Sztuka Współczesna (wyniki)
20 października 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 2 800 zł
Numer obiektu na aukcji
24

Cena wylicytowana: 2 800 zł

olej/płótno, 72 x 60 cm
sygnowany p.g.: 'Czapla'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'M. CZAPLA | CYKL - TORSY | OLEJ - PŁÓTNO | 60 x 72 - 1980 | DLA STANISŁAWA | m. czapla | 8 . VI . 1995'
ID: 87737
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.