Art Outlet. Sztuka Współczesna (wyniki)
20 października 2020 godz. 19:00

Henryk Cześnik (ur. 1951, Sopot)
"Szepty i krzyki", 2020
Cena wylicytowana: 40 000 zł
Numer obiektu na aukcji
5
Henryk Cześnik (ur. 1951, Sopot)
"Szepty i krzyki", 2020

Cena wylicytowana: 40 000 zł

olej/płótno, 200 x 150 cm
sygnowany p.d.: 'H. Cześnik 20.'
opisany wewnątrz kompozycji: 'szepty i krzyki'
ID: 91195
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.