Art Outlet. Sztuka Współczesna (wyniki)
20 października 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 6 000 zł
Numer obiektu na aukcji
36

Cena wylicytowana: 6 000 zł

olej/tektura, 41 x 51 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany i datowany l.g.: 'Witold. K. 68.'
na odwrociu dedykacja autorska
ID: 90686
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.