Art Outlet. Sztuka Współczesna (wyniki)
20 października 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 5 000 zł
Numer obiektu na aukcji
33

Cena wylicytowana: 5 000 zł

technika własna/papier , 47 x 64,4 cm (w świetle passe-partout)
ID: 81005
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.