Art Outlet. Sztuka Współczesna (wyniki)
20 października 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 40 000 zł
Numer obiektu na aukcji
1

Cena wylicytowana: 40 000 zł

olej/płótno, 46 x 33 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Jan Dobkowski | "MACIERZYŃSTWO" | 1970 R | OLEJ 46 cm x 33 cm'
ID: 90457
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
W twórczości Jana Dobkowskiego wielokrotnie powracają motywy erotyczne. Wczesna faza jego malarstwa odznaczała się szczególną cechą formalną, a mianowicie dwubarwnością. Obrazy te powstawały w zieleni i czerwieni. Ich tematyką często bywały wspomniane wątki erotyczne: pary kochanków, wyeksponowane narządy rozrodcze i sceny seksu. Formalna prostota, płaskość barwy i stylizowana, giętka linia sprawiają, że są to mimo wszystko przedstawienia dalekie od tego, co można uznać za obsceniczne. „Macierzyństwo” pozostaje z nimi w naturalnym (w sensie literalnym) związku. Tematyka prezentowanego obrazu wydaje się być efektem i konsekwencją wskazanych powyżej tematów, pojawiających się w sztuce Dobkowskiego w tamtym okresie. O ile seksualne zbliżenie było obrazowane w tej sztuce regularnie, o tyle macierzyństwo i początek nowego życia wydaje się ich logiczną konsekwencją. Jednocześnie temat ten i jego ujęcie okazuje się wyjątkowe na tle tamtych przedstawień. Po pierwsze pojawia się w tutaj motyw małego dziecka, być może płodu. Można odnieść wrażenie, że jest to płód, gdy patrzy się na charakterystyczną sylwetkę z obfitą głową, która wydaje się spoczywać w pozycji embrionalnej. Po drugie wyjątkowe jest wyeksponowanie tutaj afektywnego wymiaru egzystencji – wątku miłości. Symbolicznie wskazuje na to figura serca, która zamyka kompozycję w swoim obrębie. Macierzyństwo przedstawione zostało tutaj albo alegorycznie – nie widać bowiem figury matki – albo z biologiczną dosłownością. W drugim wariancie obraz można by uznać za widok analogiczny do ultrasonografii – ukazujący wnętrze ciała matki. Biologiczność została jednak uzupełniona tutaj o wątek miłosny, ujęta została bowiem w figurę serca, która dosłownie i metaforycznie otacza dziecko.