Art Outlet. Sztuka Współczesna (wyniki)
20 października 2020 godz. 19:00

Ewa Kleindienst-Zabłocka (1933 - 2018)
Łodzie przy brzegu, około 1960
Estymacja: 2 000 - 3 000 zł
Numer obiektu na aukcji
62
Ewa Kleindienst-Zabłocka (1933 - 2018)
Łodzie przy brzegu, około 1960

Estymacja: 2 000 - 3 000 zł

olej/płótno, 50 x 70 cm
sygnowany p.d.: 'E. Zabłocka'
ID: 90566
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.