Art Outlet. Sztuka Współczesna (wyniki)
20 października 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 4 200 zł
Numer obiektu na aukcji
19

Cena wylicytowana: 4 200 zł

akryl/płótno, 35,5 x 35,3 cm (w świetle oprawy)
sygnowany i datowany l.d.: 'Franciszek Maśluszczak 1992'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Franciszek Maśluszczak | 1992 acrylic | 35 x 35 | W BĄKOWEJ GÓRZE'
ID: 88841
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.