Art Outlet. Sztuka Współczesna (wyniki)
20 października 2020 godz. 19:00

Halina Wrzeszczyńska (1929 Krotoszyn - 2018 Wrocław)
"Kształtowanie II" z cyklu "Ewolucje", 1980
Cena wylicytowana: 11 000 zł
Numer obiektu na aukcji
21
Halina Wrzeszczyńska (1929 Krotoszyn - 2018 Wrocław)
"Kształtowanie II" z cyklu "Ewolucje", 1980

Cena wylicytowana: 11 000 zł

olej/płótno, 73 x 100 cm
sygnowany l.g.: ' HWrzeszczyńska'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: '"Kształtowanie II" / 1980 | Halina Wrzeszczyńska | (z cyklu "Ewolucje") | format 100/73' oraz instrukcje montażowe na blejtramie
ID: 79692
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • zakup ze spuścizny po artystce
  • kolekcja prywatna, Warszawa
Więcej informacji
Twórczość Haliny Wrzeszczyńskiej wpisuje się w aktualne w latach 60. i 70. poszukiwania nowego wyrazu artystycznego zakorzenionego w odkryciach naukowych tzw. „wieku atomu”. Wedle słów artystki: „Okres krystalizowania się założeń, które w konsekwencji doprowadziły do skupienia się na strukturze opartej o ideę ładu, obejmuje głównie lata 1965-1972. U ich podstaw leży głębokie przeświadczenie o istnieniu ukrytej harmonii rządzącej przejawami wszelkiego życia oraz optymistyczny pogląd, że objawy degeneracji są stadium przejściowym lub pozorem. (…) Jedyną sensowną drogą dla kierunku mej twórczości będzie sięgnięcie – celowe – po element fantastyki ‘wyspekulowanej’ w oparciu o rezultaty doświadczalne i teoretyczne nauk ścisłych. W przedstawieniu układówformalno-barwnych ustawicznie oscyluję na granicy rzeczywistości i fantastyki”. Owa „fantastyczność” przejawia się po pierwsze w swobodzie prowadzenia pędzla po powierzchni płótna, po drugie zaś w sposobie zestawiania i gradacji intensywnych barw: głównie zieleni, żółci, nasyconych błękitów czy magenty. Obłe kształty przypominają obserwowane przez różnorakie narzędzia optyczne formy organiczne czy kosmiczne. „W mikroprzestrzeni ustawicznie się coś rozpada i zarazem tworzy, dlatego też na pierwszy rzut oka praco ładu oraz celowość są nieuchwytne. (…) Pragnęłabym, aby moje malarstwo swą sugestią barw widmowych i porządkiem form zmuszało widza do myślenia o zjawiskach przyrody” – deklarowała artystka.