Art Outlet. Sztuka Współczesna (wyniki)
20 października 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 5 000 zł
Numer obiektu na aukcji
6

Cena wylicytowana: 5 000 zł

akryl, ołówek/płyta pilśniowa, 72 x 72 cm
sygnowany i opisany na odwrociu: 'Krystyn | Zieliński | [adres]'
na odwrociu wskazówka montażowa
ID: 61005
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja Wojciecha Siemiona
Stan zachowania
  • uszkodzenia warstwy malarskiej przy krawędziach pracy