Art Outlet. Sztuka Współczesna (wyniki)
20 października 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 50 000 zł
Numer obiektu na aukcji
7

Cena wylicytowana: 50 000 zł

akryl, ołówek/płótno, 64,5 x 64,5 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'game for one | winiarski '88'
ID: 86504
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Polska
Opinie
  • autentyczność potwierdzona przez rodzinę artysty