Art Outlet. Sztuka Współczesna (wyniki)
20 października 2020 godz. 19:00

Judyta Sobel (1924 Lwów - 2012 Nowy Jork)
"Rybacy na placu", około 1950
Estymacja: 18 000 - 26 000 zł
Numer obiektu na aukcji
63
Judyta Sobel (1924 Lwów - 2012 Nowy Jork)
"Rybacy na placu", około 1950

Estymacja: 18 000 - 26 000 zł

olej/płótno, 61 x 76,5 cm
sygnowany p.d.: [nieczytelne]
ID: 90563
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.