Art Outlet. Sztuka Współczesna (wyniki)
20 października 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 3 000 zł
Numer obiektu na aukcji
41

Cena wylicytowana: 3 000 zł

akryl, ołówek/płótno, 22 x 14 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'WŁODZIMIERZ | PAWLAK | DZIENNIK | 2871- | 2014'
ID: 78940
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.