Art Outlet. Sztuka Współczesna (wyniki)
20 października 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 40 000 zł
Numer obiektu na aukcji
10

Cena wylicytowana: 40 000 zł

olej/płyta, 33,5 x 33,5 cm (wymiary oprawy)
sygnowany i datowany na odwrociu: '1978 | H. Stażewski'
na odwrociu nalepka: 'Galerie Denise René'
ID: 90496
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • Galerie Denise René, Paryż
  • kolekcja prywatna, Europa
Wystawiany
  • Stażewski, wystawa indywidualna, Galerie Denise René, Paryż, lipiec 1982