Art Outlet. Sztuka Współczesna (wyniki)
20 października 2020 godz. 19:00

Wit (Witold-K) Kaczanowski (ur. 1932, Warszawa)
Kompozycja z cyklu "People", 1970
Cena wylicytowana: 4 000 zł
Numer obiektu na aukcji
35
Wit (Witold-K) Kaczanowski (ur. 1932, Warszawa)
Kompozycja z cyklu "People", 1970

Cena wylicytowana: 4 000 zł

olej/płótno, 28 x 20 cm
sygnowany, datowany p.d.: 'Witold-K. 1970'
opisany na odwrociu: 'P-70-888'
ID: 90829
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.