Art Outlet. Sztuka Współczesna (wyniki)
20 października 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 4 800 zł
Numer obiektu na aukcji
46

Cena wylicytowana: 4 800 zł

olej/płótno, 50 x 50 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'MAREK RADKE | KWADRAT 160 | 50 x 50 cm olej/płótno | O/Lwd | 1992 Paderborn'
ID: 89827
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.