ART OUTLET - Sztuka Dawna (wyniki)
23 stycznia 2020 godz. 19:00

Numer obiektu na aukcji
41

Cena wylicytowana: 3 800 zł

olej/płótno, 50 x 61,5 cm (w świetle oprawy)
sygnowany l.d.: 'WIKTOR KORECKI'
ID: 77793
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.