ART OUTLET - Sztuka Dawna (wyniki)
23 stycznia 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 10 000 zł
Numer obiektu na aukcji
12

Cena wylicytowana: 10 000 zł

olej/sklejka, 45,3 x 35,5 cm
sygnowany i datowany wzdłuż prawej krawędzi pionowo: 'Ludomir Sleńdziński 1978'
ID: 80384
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • dar artysty dla Stanisława Lorentza (1899-1991), 1979
  • spuścizna po Stanisławie Lorentzu