ART OUTLET - Sztuka Dawna (wyniki)
23 stycznia 2020 godz. 19:00

Numer obiektu na aukcji
42

Cena wylicytowana: 19 000 zł

olej/płótno, 64,5 x 103 cm
sygnowany l.d.: 'W. Korecki'
ID: 79947
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.