ART OUTLET - Sztuka Dawna (wyniki)
23 stycznia 2020 godz. 19:00

Jakub Markiel (ur. 1994 r., Oświęcim)
Pejzaż z południa Francji
Cena wylicytowana: 3 200 zł
Numer obiektu na aukcji
43
Jakub Markiel (ur. 1994 r., Oświęcim)
Pejzaż z południa Francji

Cena wylicytowana: 3 200 zł

olej/sklejka, 54 x 38 cm
sygnowany p.d.: 'Markiel'
ID: 79787
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.