ART OUTLET - Sztuka Dawna (wyniki)
23 stycznia 2020 godz. 19:00

Tadeusz Kurek (1907 - 1974)
"Morskie Oko", 1948
Cena wylicytowana: 2 200 zł
Numer obiektu na aukcji
22
Tadeusz Kurek (1907 - 1974)
"Morskie Oko", 1948

Cena wylicytowana: 2 200 zł

olej/tektura, 42,5 x 51 cm
sygnowany p.d.: 'TKurek'
opisany ołówkiem na odwrociu: 'Fragment | Morskie Oko | 1948 TKurek'
ID: 78013
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.