ART OUTLET - Sztuka Dawna (wyniki)
23 stycznia 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 20 000 zł
Numer obiektu na aukcji
10

Cena wylicytowana: 20 000 zł

olej/płótno naklejone na tekturę, 50 x 60 cm
sygnowany p.g.: 'kanelba'
ID: 65669
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Polska