ART OUTLET - Sztuka Dawna (wyniki)
23 stycznia 2020 godz. 19:00

Mela Muter (1876 Warszawa - 1967 Paryż)
Krajobraz z Villeneuve-lès-Avignon
Cena wylicytowana: 100 000 zł
Numer obiektu na aukcji
7
Mela Muter (1876 Warszawa - 1967 Paryż)
Krajobraz z Villeneuve-lès-Avignon

Cena wylicytowana: 100 000 zł

olej/sklejka, 32,5 x 40 cm
sygnowany l.d.: 'Muter'
ID: 81060
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Polska