ART OUTLET - Sztuka Dawna (wyniki)
23 stycznia 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 2 800 zł
Numer obiektu na aukcji
35

Cena wylicytowana: 2 800 zł

olej/deska, 60,5 x 47 cm
sygnowany p.d.: 'Stanisław Czajkowski'
ID: 80125
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.