ART OUTLET - Sztuka Dawna (wyniki)
23 stycznia 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 17 000 zł
Numer obiektu na aukcji
1

Cena wylicytowana: 17 000 zł

olej/płótno, 48 x 78 cm
sygnowany p.d.: '(?).Zygmuntowicz'
ID: 80747
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.