ART OUTLET - Sztuka Dawna (wyniki)
23 stycznia 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 4 000 zł
Numer obiektu na aukcji
40

Cena wylicytowana: 4 000 zł

olej/papier naklejony na tekturę, 54 x 43,5 cm
sygnowany l.d.: 'W. BLANKE'
ID: 78829
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.