ART OUTLET - Sztuka Dawna (wyniki)
23 stycznia 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 600 zł
Numer obiektu na aukcji
27

Cena wylicytowana: 1 600 zł

olej/płótno, 36 x 32,5 cm
sygnowany, datowany i opisany p.d.: 'adam Wadowski | Zakopane 1922'
ID: 78000
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.