ART OUTLET - Sztuka Dawna (wyniki)
23 stycznia 2020 godz. 19:00

Leszek Stańko (1925 Sosnowiec - 2011 Katowice)
Tatrzański pejzaż z wypasem owiec, 1976
Cena wylicytowana: 1 900 zł
Numer obiektu na aukcji
24
Leszek Stańko (1925 Sosnowiec - 2011 Katowice)
Tatrzański pejzaż z wypasem owiec, 1976

Cena wylicytowana: 1 900 zł

olej/tektura, 24,5 x 34,5 cm
sygnowany, datowany i opisany p.d.: 'LESZEK STAŃKO | ZAKOPANE 1976'
ID: 71837
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.