ART OUTLET - Sztuka Dawna (wyniki)
23 stycznia 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 4 200 zł
Numer obiektu na aukcji
47

Cena wylicytowana: 4 200 zł

olej/tektura, 20 x 34 cm
sygnowany l.d.: 'A. Setkowicz'
ID: 78409
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.