ART OUTLET. Sztuka Współczesna. (wyniki)
1 lutego 2018 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 6 500 zł
Numer obiektu na aukcji
42

Cena wylicytowana: 6 500 zł

olej/płótno, 35,5 x 27,5 cm
sygnowany p.d.: 'Aberdam'
na odwrociu papierowa naklejka z opisem pracy, naklejka aukcyjna Desy Unicum oraz naklejka wystawowa z Petit Palais Genève: 'Rétrospective Alfred Aberdam | 1894 - 1963 | 11 mars - 5 avril 1970'
na odwrociu na blejtramie numer inwentarzowy: 'PM 654 | No 16'
ID: 54103
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Wystawiany
  • WYSTAWIANY:
  • „Rétrospective Alfred Aberdam", Petite Palais Genève, Paryż, 11.03 5.04.1970