ART OUTLET - Sztuka Współczesna (wyniki)
24 marca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 9 000 zł
Numer obiektu na aukcji
75

Cena wylicytowana: 9 000 zł

olej/płótno, 106,68 x 76,2 cm
sygnowany p.d.: 'Chaim Goldberg 95'
opisany na odwrociu: 'G 9. 5. 16 "SHTETL VORTEX"
ID: 83417
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.