ART OUTLET. Sztuka Dawna (wyniki)
26 kwietnia 2018 godz. 19:00

Cena wywoławcza: 10 000 zł
Estymacja: 12 000 - 28 000 zł
Numer obiektu na aukcji
83

Cena wywoławcza: 10 000 zł
Estymacja: 12 000 - 28 000 zł

olej/tektura, 50 x 70 cm
sygnowany p.śr.: 'a. Karpiński'
sygnowany ołówkiem na odwrociu z podaniem wymiarów
ID: 45884
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Odwiedziłem mojego starego przyjaciela, malarza Alfonsa Karpińskiego. Zastałem go, jak zwykle przy pracy. Na sztaludze niewielki obrazek, prawie skończony: zakątek pracowni malarskiej – na stoliku chiński czajnik, obok filiżanka, czerwony wazonik z porcelany, o dziwacznym kształcie i garść zasuszonych, białych, drobnych kwiatów. Oto cały obrazek. Na pozór nic, a tymczasem wszystko razem tworzy śliczną harmonię (…). Oczywiście jest to cechą Karpińskiego, że umie z takich np. obojętnych nieraz okruchów wydobyć nowe, ciche życie” F. KLEIN, CZAS 18 II 1928, [W:] MONIKA BARTOSZEK, „ALFONS KARPIŃSKI”, SANDOMIERZ 2001, S. 32