ART OUTLET. Sztuka Dawna (wyniki)
26 kwietnia 2018 godz. 19:00

Alicja Halicka (1894 Kraków - 1975 Kraków)
Widok na Pont des Arts i Notre Dame (Z cyklu "Godziny Paryskie")
* Cena wylicytowana: 8 500 zł
Numer obiektu na aukcji
29
Alicja Halicka (1894 Kraków - 1975 Kraków)
Widok na Pont des Arts i Notre Dame (Z cyklu "Godziny Paryskie")

* Cena wylicytowana: 8 500 zł

olej/tektura, 31 x 41 cm
sygnowany p.d.: 'Halicka’
na odwrociu nalepka z Villa la Fleur
ID: 59762
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.