ART OUTLET. Sztuka Dawna (wyniki)
26 kwietnia 2018 godz. 19:00

Alfred Aberdam (1894 Lwów - 1963 Paryż)
Przygotowania do ślubu, 1949
Cena wylicytowana: 4 200 zł
Numer obiektu na aukcji
99
Alfred Aberdam (1894 Lwów - 1963 Paryż)
Przygotowania do ślubu, 1949

Cena wylicytowana: 4 200 zł

olej/płyta, 36 x 47 cm
sygnowany i datowany p.g.: 'Aberdam 49'
ID: 53227
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Polska
  • dom aukcyjny DESA Unicum, czerwiec 2012