ART OUTLET. Sztuka Dawna (wyniki)
26 kwietnia 2018 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 8 500 zł
Numer obiektu na aukcji
52

Cena wylicytowana: 8 500 zł

olej/tektura, 19 x 24 cm
sygnowany monogramem wewnątrz przedstawienia oraz p.d.: 'S. E.'
na odwrociu papierowa nalepka wystawowa: 'EXHIBITION | STANISŁAW ELESZKIEWICZ | 1900 - 1963 | Lipert Gallery | 147 Milton Street | Greenpoint Brooklyn, NY 11222 | May 10 - June 14, 1986'
ID: 51342
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • zakup bezpośrednio od artysty
  • kolekcja prywatna, Nowy Jork
  • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
  • Stanisław Eleszkiewicz, kat. wyst., Lipert Gallery, Nowy Jork 1986, A/63
Wystawiany
  • Lipert Gallery, Nowy Jork, 10 maja-14 czerwca 1986